Quay về trang chủ
Gửi email
Điện thoại nóng
Liên lạc qua email

Chúng tôi luôn mong muốn được nhận phản hồi từ học viên! Mọi ý kiến hoặc bài vở đóng góp, xin vui lòng gửi về địa chỉ email:

bimteamgroup@gmail.com
Liên lạc qua điện thoại

Nếu bạn có ý kiến cần trao đổi trực tiếp, vui lòng liên lạc qua số điện thoại sau:

+84 367 000 180

Tin tức

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ÁP DỤNG BIM TRONG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH

Ngày Đăng : 28/12/2016 - 6:12 AM

Ngày 22/12/2016 vừa qua, Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định số 2500/ QĐ-TTg, phê duyệt Đề án áp dụng BIM vào hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình.

Đề án được chủ trì thực hiện bởi Viện kinh tế xây dựng trực thuộc Bộ xây dựng, Qua nhiều Forum, hội thảo đóng góp ý kiến, khảo sát ý kiến các đối tượng liên quan, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn ngành xây dựng Việt Nam của các thành viên tham gia, đề án đã chính thức được phê duyệt và bắt đầu lộ trình thực hiện vào tháng 1/ 2017.
Theo như nội dung quyết định, lộ trình thực hiện sẽ qua 3 giai đoạn chính:
-    Từ năm 2017 đến năm 2019: Chuẩn bị các nguồn lực cần thiết và đào tạo kỹ năng cho việc áp dụng BIM
-    Từ năm 2018 – 2020: triển khai thí điểm 1 số công trình xây dựng, trong đó áp dụng trong khâu thiết kế, thi công, quản lý với ít nhất 20 dự án từ cấp độ 1 trở lên, áp dụng cả với dự án với nguồn ngân sách nhà nước; áp dụng BIM trong công tác quản lý vận hành trong quá trình sử dụng cho tối thiểu 10 công trình quan trọng, có yêu cầu kỹ thuật phức tạp được đầu tư xây dựng bằng vốn nhà nước.
-    Từ năm 2021: Trên cơ sở tổng kết đánh giá áp dụng, Bộ xây dựng ban hành Thông tư, Hướng dẫn cụ thể để áp dụng BIM rộng rãi.
Theo lộ trình nêu trên, đề án cũng đưa ra 1 số giải pháp chính và nhiệm vụ của các bộ, ban ngành lien quan cũng như các tỉnh thành. 
Đề án cũng nhấn mạnh, nguồn vốn đầu tư triển khai đề án sẽ được trích từ ngân sách nhà nước phù hợp với từng giai đoạn, chi phí thực hiện BIM sẽ được tính trong tổng mức đầu tư dự án.
Quyết định trên cho thấy chính phủ đã coi BIM là 1 bước phát triển tất yếu, từ đó có những sự đầu tư nghiêm túc về tiến trình áp dụng BIM, cải tiến ngành xây dựng trong nước, kết nối với kỹ thuật tiên tiến trên thế giới.
Dưới đây là nội dung cụ thể của đề án: 
 
NG
Nguồn: VIBIM
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ÁP DỤNG BIM TRONG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ÁP DỤNG BIM TRONG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ÁP DỤNG BIM TRONG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ÁP DỤNG BIM TRONG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ÁP DỤNG BIM TRONG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ÁP DỤNG BIM TRONG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH

Facebook
Facebook Youtube Zalo Hotline