Quay về trang chủ
Gửi email
Điện thoại nóng
Liên lạc qua email

Chúng tôi luôn mong muốn được nhận phản hồi từ học viên! Mọi ý kiến hoặc bài vở đóng góp, xin vui lòng gửi về địa chỉ email:

bimteamgroup@gmail.com
Liên lạc qua điện thoại

Nếu bạn có ý kiến cần trao đổi trực tiếp, vui lòng liên lạc qua số điện thoại sau:

+84 367 000 180

Thư viện

TIÊU CHUẨN BIM SINGAPORE

Ngày Đăng : 22/08/2016 - 12:38 PM

BIMTEAM chia sẽ các bạn tài liệu triển khai Bim Singaore:

1. Tài liệu tổng quan triển khai Bim trong một tổ chức, công ty:

https://drive.google.com/file/d/0B1QPpUe2Z9DWMklGR1BxbkpvbUk/view?usp=sharing

2. Tài liệu hướng dẫn triển khai Bim (Tổng Quát):

https://drive.google.com/file/d/0B1QPpUe2Z9DWVGZkb2dpTzhudGc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B1QPpUe2Z9DWYlNMMjU3cDQ4cGM/view?usp=sharing

3. Tài liệu hướng dẫn triển khai Bim cho một số trường hợp đặt Biệt:

https://drive.google.com/file/d/0B1QPpUe2Z9DWWFg5bXd1YzZqcFE/view?usp=sharing

4. Tài liệu hướng dẫn triển khai BIM cho đơn vị tư vấn thiết kế:

+ Tài liệu hướng dẫn triển khai BIM chi tiết cho kiến trúc:

https://drive.google.com/file/d/0B1QPpUe2Z9DWazBuT2lGR2tSdWM/view?usp=sharing

+ Tài liệu hướng dẫn triển khai BIM chi tiết cho kết cấu:

https://drive.google.com/file/d/0B1QPpUe2Z9DWbjk0WHpBZldvbVU/view?usp=sharing

+ Tài liệu hướng dẫn triển khai BIM chi tiết cho MEP:

https://drive.google.com/file/d/0B1QPpUe2Z9DWdmVvQjNfMjUyUkU/view?usp=sharing

5. Tài liệu hướng dẫn triển khai BIM cho đơn vị nhà thầu (bản chưa chính thức):

https://drive.google.com/file/d/0B1QPpUe2Z9DWb0xHRDFhUWJXZVk/view?usp=sharing

6. Tài liệu hướng dẫn lập kế hoạch  triển khai cho dự án BIM:

https://drive.google.com/file/d/0B1QPpUe2Z9DWNVlWQXFQcFQ5Tm8/view?usp=sharing

 


Các tin khác
  BIM 3D PHỐI HỢP (04.02.2017)
  ADVANCE STEEL (22.08.2016)
  TÀI LIỆU NAVISWORK (22.08.2016)
  TÀI LIỆU REVIT (22.08.2016)

TIÊU CHUẨN BIM SINGAPORE

TIÊU CHUẨN BIM SINGAPORE

TIÊU CHUẨN BIM SINGAPORE

TIÊU CHUẨN BIM SINGAPORE

TIÊU CHUẨN BIM SINGAPORE

TIÊU CHUẨN BIM SINGAPORE

Facebook
Facebook Youtube Zalo Hotline