Quay về trang chủ
Gửi email
Điện thoại nóng
Liên lạc qua email

Chúng tôi luôn mong muốn được nhận phản hồi từ học viên! Mọi ý kiến hoặc bài vở đóng góp, xin vui lòng gửi về địa chỉ email:

bimteamgroup@gmail.com
Liên lạc qua điện thoại

Nếu bạn có ý kiến cần trao đổi trực tiếp, vui lòng liên lạc qua số điện thoại sau:

0973939881

Thư viện & tài liệu

BIM 3D PHỐI HỢP

Ngày Đăng : 04/02/2017 - 10:03 PM

Môn đầu là 3D Design Coordination = Phối hợp thiết kế 3D. Môn này là môn cơ bản nhất của BIM,..

TIÊU CHUẨN BIM SINGAPORE

Ngày Đăng : 22/08/2016 - 12:38 PM

TÀI LIỆU TRIỂN KHAI BIM SINGAPORE

ADVANCE STEEL

Ngày Đăng : 22/08/2016 - 6:50 AM

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ADVACE STEEL TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

TÀI LIỆU NAVISWORK

Ngày Đăng : 22/08/2016 - 6:45 AM

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NAVISWORK TỪ CĂN BẢN ĐẾN NÂNG CAO

TÀI LIỆU REVIT

Ngày Đăng : 22/08/2016 - 6:19 AM

BỘ TÀI LIỆU TỪ CĂN BẢN ĐẾN NÂNG CAO SỬ DỤNG REVIT


Thư viện & tài liệu

Thư viện & tài liệu

Thư viện & tài liệu

Thư viện & tài liệu

Thư viện & tài liệu

Thư viện & tài liệu